Vanja Petković je predsednica udruženja “Čepom do osmeha”, a po formalnom obrazovanju je diplomirani ekolog. Udruženje se bavi prikljupljanjem pomoći deci za nabavku pomagala kojima im se omogućuje prevazilaženje ili lakše savladavanje problema u svakodnevnom životu. Pored toga, sistem prikupljanja čepova i edukativne radionice udruženja doprinose ekologiji i odvajanju čvrstog otpada u Srbiji. Danas, udruženje broji više od 2.000 volontera i nekoliko desetina kupljenih pomagala onima kojima je to najpotrebnije.

1. Recite nam više o sebi.

Moje ime je Vanja Petković. Po struci sam diplomirani ekolog i trenutno završavam master studije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine. Ujedno sam od 2012. godine predsednica udruženja „Čepom do osmeha“, koje se pored toga što ima ekološki karakter bavi i humanitarnim radom.

2. Kako je izgledao Vaš karijerni put počevši od školskih dana, pa sve do danas?

Nakon što sam završila srednju medicinsku školu „Dr Ružica Rip“ u Somboru, gde sam se odlučila za usmerenje – pedijatrijska sestra-tehničar, upisala sam Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, na smeru za biologiju i ekologiju i 2012. godine stekla zvanje diplomiranog ekologa.

Svoju ljubav i naklonost, kako prema radu sa decom, tako i prema zaštiti životne sredine, ujedinila sam osnovavši humanitarno-ekološku organizaciju „Čepom do osmeha“, čiji počeci datiraju od tada.

3. Otkud ideja za „Čepom do osmeha“? Da li je vaše formalno obrazovanje, s obzirom da ste diplomirani ekolog, imalo uticaja u tome?

Ideju za pokretanje akcije „Čepom do osmeha“, dobila sam prilikom boravka u Sloveniji, tokom studentskih dana, gde se sprovodila akcija sličnog tipa. Ideja mi je delovala sjajno i inovativno i želela sam da sličnu priču pokrenem u svom gradu i svojoj zemlji. Svakako da je moje formalno obrazovanje imalo uticaja na to. Mislim da sam kroz osnivanje udruženja uspela da spojim lepo i korisno, odnosno svoje afinitete i misiju prožmem kroz posao kojim se bavim.

4. Kao i svaka preduzetnička priča, a pogotovo priča iz oblasti socijalnog preduzetništva, sigurno je bilo i neuspeha i razočarenja. Kako ste se nosili sa takvim situacijama?

Naravno. Kao i u svakom drugom poslu, nailazili smo na manje i veće poteškoće, ali smo se uvek trudili da opravdamo poverenje koje nam je ukazano od svih onih koji podržavaju i učestvuju u našoj akciji i da onda kada nastupe teške situacije delujemo i radimo još više i bolje.

5. Šta biste poručili mladima koji žele da razviju neku svoju ideju koja se tiče baš socijalnog preduzetništva? Odakle da krenu?

Zapravo, sve sjajne priče počinju od ideje. Potrebno je puno truda, ulaganja, dosta odricanja i istrajnosti, ali sve pada u drugi plan onda kad uvidite da stvari počinju da idu svojim tokom. Put je trnovit, ali krajnje zadovoljstvo zbog uspeha i postignutih rezultata opravdavaju sve napore. Verujte u sebe i svoje sposobnosti.

6. Uradili ste toliko toga u oblasti kojom se bavite, pomogli velikom broju dece, pa i pokrenuli i inspirisali veliki broj ljudi. Gde pronalazite motivaciju?

Motivaciju pronalazim u svom timu, pozitivnim ljudima koji me okružuju, u deci kojoj pomažemo, njihovim osmesima i zahvalnosti njihovih roditelja. To je ono iz čega svakodnevno crpim snagu i energiju.

7. S obzirom da ste imali mogućnost da u inostranstvu više zarađujete radeći svoj posao, zašto ste odlučili da ostanete da živite i radite na Balkanu?

Volim grad i zemlju u kojoj živim. Ovde sam odrasla, školovala se, stekla prijatelje i osnovala porodicu. Naša zemlja, kao zemlja prepuna prirodnih bogatstava zaslužuje da bude tretirana na način na koji se to čini u pojedinim evropskim zemljama u kojima je ekološka osvešćenost na zavidnom nivou i smatram da je potpuno opravdano da i mi tome težimo, jer ne postoji razlog da to ne učinimo. Kao diplomirani ekolog, ovo je način da pružim lični doprinos i to me čini veoma zadovoljnom.

8. Šta smatrate da je ključ uspeha na Balkanu?

Mislim da ne postoji ključ uspeha koji bi bio delovao samo na Balkanu, već je to stvar koja je univerzalna, bez obzira na pondeblje. Uspeh čine naporan rad, različite veštine i umeća, snalažljivost, istrajnost, ozbiljno pristupanje problemima i temi kojom se bavite. Naravno, zvezda sreće igra važnu ulogu, ali dolazi kao posledica svega gorenavedenog.

9. Šta bi bila Vaša poruka mladima?

Moja poruka odnosila bi se na to da nikad ne odsutanu od svojih snova, u kontekstu poslovnih ostvarenja, ali i uopšteno posmatrano. Svaki početak je težak, ali se naporan rad na kraju zaista isplati, onda kada verujete u ono što radite. Prepreke su svuda oko nas, ali se prevazilaze onda kada imate jasnu viziju cilja koji želite da postignete.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *